Công ty tôi đã cam kết xây dựng nền tảng dịch vụ chiến tranh, kinh doanh thiết bị, phụ kiện, tiêu thụ tài sản, dịch vụ bảo dưỡng, dịch vụ bảo dưỡng, hiện tại công ty Việt Nam cần tuyển dụng nhiều thành viên ưu tiên hàng đầu và kỹ thuật viên sau khi tuyển dụng, có ý định gọi hoặc phỏng vấn công ty, cảm ơn!